Hjem / Gode råd / Musik og sang er en god indlæringskilde for børn

Musik og sang er en god indlæringskilde for børn

Når man skal forbedre sine børns indlæringsevne, er der mange forskellige ting, man kan gøre, og det er vigtigt at gøre en god indsats, så man allerede fra barnets første år skaber de bedst mulige forudsætninger for, at barnet får en god indlæringsevne. Herudover er det også vigtigt, at man skærper barnets koncentrationsevne, hvilket på sigt også er noget, der kan give gode fordele i forhold til at forbedre indlæringsevnen hos børnene. Dette kan man gøre på flere forskellige måder, og det kan man blandt andet gøre vi sang og musik.

Syng børnesange med børnene

Når børnene er helt små, er det udfordrende at synge sammen med dem, men det er alligevel vigtigt, at man synger for dem, da det giver tryghed og nærvær for barnet. Når barnet så småt begynder at udvikle evner til at tale, er det især vigtigt at synge med barnet, da dette i høj grad vil være noget, der udvikler barnets taleevner i henhold til ordforråd og udtalelse. Via. sang introducerer man barnet for mange ord, der i forvejen er ukendte for børnene, og disse ord begynder de at lære og implementere i deres eget ordforråd, når de snakker. Dernæst skal man også have øje for, at udtalelsesevnen for børnene også bliver en hel del bedre, da de via. musik til børn  lærer, hvordan forskellige ord skal udtales.

Implementer dans og bevægelse sang

Det er også vigtigt, at man implementerer noget bevægelse og dans, når man synger med børnene, således de først og fremmest får bevæget sig, mens de samtidigt lærer at kombinere ord med bevægelse. Det kan man eksempelvis gøre i forskellige børnesange såsom ’I Østen stiger solen op’, ’Spørge Jørgen’ og lignende, hvor man kan lave bevægelser i henhold til det, man synger. Det er noget, børnene lærer en hel del forskelligt af, da de både udtrykker sig gennem ord og kropssprog, hvilket er en evne, man benytter gennem hele livet.

Læs også

Tænk trappen ind i dine husdrømme

Har du fået eget hjem på hjernen? Går du med et klart billede af, hvordan …